Кетпе/Ketpe

Развлекательный портал

Ұлы жүздің шежіресі

БОТБАЙ Ұраны «Ботбай», «Сәмен», таңбасы: Ботбай Дулат руының төрт атасының бірі. Қазақ шежіресі бойынша Ботбай бес атаға бөлінеді: 1. Құдайқұл...

ДУЛАТ Ұраны «Бақтияр», таңбасы: Дулат дөңгелек немесе Дулат Қытай жазбаларында «Дулу» атымен белгілі болса, парсы деректеріндегі «Дуғлат» қазақ халқының этникалық...

ҮЙСІНДЕР, Сарыүйсіндер, ұраны «Байтоқ» таңбасы: Көптеген тарихи деректемелер бір ауыздан үйсіндердің қазақтардың ғана емес, күллі Орта Азия аймағындағы басқа түркі...